Värmlands Nämndemannaförening

Värmlands nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • Ordförande

Maj-Britt Nilsson Herhold

nilssonmaj-britt@live.se
070-631 73 27
  • Vice ordförande

Marie Ullenius

ullenius.marie@gmail.com
070-630 07 77
  • Kassör

Bertil Hagelin

bertil.hagelin@forshaga.se
070-898 62 31
  • Sekreterare

Peter Johansson

op.johansson@live.com
076-196 53 22

Endast för administratörer