Bli medlem

Medlemskap

Nämndemannaföreningen hälsar alla nya och gamla medlemmar välkomna till våra möten.

Glöm inte betala medlemsavgiften 250 kr till plusgiro 922405-6. Ange
namn och helst mailadress för vi vill aktualisera vårt medlemsregister.
100 kr betalar tidigare nämndemän vid tingsrätten samt de nämndemän som
betalar full avgift i NRF vid annan rätt.